© 2019 by Adam Dobrowolski.
Proudly created with Wix.com

KONKURS NA OKŁADKĘ PUDEŁKA DO GRY PLANSZOWEJ SACCO DI ROMA

Przedmiotem konkursu jest projekt okładki pudełka do gry planszowej Sacco di Roma. Pudełko będzie miało wymiary 310 x 310 x 72 mm. Oczekiwany jest projekt wyłącznie okładki/strony tytułowej - czyli o wymiarach 310 x 310 mm. W skład projektu wchodzić ma zarówno obraz jak i projekty napisów, wykonane w tym samym lub podobnym stylu, dobrze komponujące się z obrazem. Napisy:

1. imię i nazwisko autora gry (Adam Dobrowolski)- na górze strony tytułowej,

2. nazwa gry (Sacco di Roma) z symbolem trademark (TM),

3.  słowa "gra planszowa"

Przy czym na okładce widnieć mają tylko napisy nr 1 i nr 2, napis nr 3 "gra planszowa" powinien być zawarty w pakiecie przesłanych plików.

Pożądane cechy okładki i wskazówki:

- klient widząc okładkę gry powinien móc się domyślać, że:

  1. gra ta jest strategią wojenno-ekonomiczną,

  2. istnieje silny związek z papiestwem/ Państwem Kościelnym (co wyróżnia tą grę na tle innych- można grać Państwem Kościelnym, gracze głosują w trakcie rozgrywki w ramach konklawe i wybierają papieża, można stosować inkwizycję)

  3. można grać Imperium Osmańskim, Republiką Wenecji

  4. gra dzieje się w czasach renesansu/ w późnym średniowieczu

  5. projekt nie powinien wyglądać dziecinnie, gra jest adresowana do grupy wiekowej 16 - 30 lat, kupującymi będzie głównie płeć męska

  6. w internecie klienci spotkają się często z miniaturką okładki, w związku z tym projekt powinien zawierać min. 1 jakiś duży element, dobrze widoczny z daleka

  7. wielobarwność + rozdrobnienie kolorów nie są pożądane, coś takiego zleje się z dużej odległości w jedną masę, lepsza byłaby obecność miejsc z  większym skupieniem danego koloru

  8. w miarę jednolite tło przykuwające uwagę, które wyróżniałoby grę na półce sklepowej i/lub duży światłocień

  9. proszę samemu wpisać sobie w google grafika hasła typu "sklep z grami planszowymi" i zobaczyć co przykuwa uwagę na półce pełnej gier, a co się rozpływa na tle innych, jakie kolory są pospolite, a jakie rzadkie

  10. jest pomysł, aby na zagięciach pudełka umieścić później ornamenty w średniowiecznym stylu (z dominującym złotym, albo srebrnym kolorem) - więc warto dobrać kolorystykę okładki tak, żeby dobrze się komponowała ze złotym albo srebrnym [sama plansza będzie zawierać ornamenty, tak samo karty]

Organizatorem konkursu jest autor i wydawca gry - Adam Dobrowolski. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich. Nagrodą konkursową jest 2200 zł brutto w postaci honorarium autorskiego wynikającego z Umowy o przeniesieniu praw autorskich majątkowych do zwycięskiego dzieła na Organizatora, która to zostanie podpisana pomiędzy Laureatem, a Organizatorem. Imię i nazwisko Laureata będzie umieszczone w obrębie strony tytułowej na egzemplarzach gry (chyba, że autor grafiki sobie tego nie życzy). Konkurs rozpoczyna się 25.10.19 r., terminem końcowym  nadsyłania zgłoszeń jest 08.12.19 r. godz. 23:59. , co daje ok. 6,5 tyg. czasu dla konkursowiczów. Wybranie zwycięskiej pracy nastąpi między 09.12.19, a 11.12.19 r., ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 11.12.19r. godz. 23:59.

Oprócz honorarium autorskiego dla zwycięzcy, przewidziane są wyróżnienia dla wybranych prac w postaci ich publikacji na stronie internetowej saccodiroma.pl oraz Sacco di Roma na portalu Facebook.

Zgłoszenie do konkursu- należy wysłać komplet dokumentów zgłoszeniowych, który składa się z:

 

- Pliku poglądowego JPG/ JPEG, rozdzielczość 300 dpi; o proporcjach odpowiadających wymiarom okładki pudełka 310 x 310 mm, CMYK  do 10 MB - przedstawiającego stronę tytułową [w nazwie pliku proszę umieścić swoje imię i nazwisko]

 

- pliku poglądowego JPG/JPEG, rozdzielczość 300 dpi;, CMYK  do 10 MB - przedstawiającego napis "gra planszowa" z transparentnym tłem

[w nazwie pliku proszę umieścić swoje imię i nazwisko]

 

- podpisanej własnoręcznie Karty zgłoszeniowej (+ ewentualnych załączników, w przypadku wykorzystania czyjegoś wizerunku w projekcie okładki) w JPG/JPEG lub PDF

w formie skanu lub zdjęcia. [w nazwie pliku proszę zawrzeć swoje imię i nazwisko]

 

Po wynikach konkursu:

Laureat zobowiązany jest przesłać pliki PSD i inne potrzebne pliki (w tym projekt napisu "gra planszowa" z transparentnym tłem)  z projektem zwycięskiej okładki (Bitmapa) - z niespłaszczoną ilustracją na adres: saccodiroma@int.pl. niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu, po otrzymaniu pierwszej wpłaty.  Główne elementy, czyli np. tło, napisy, postacie/przedmioty powinny się znajdować na różnych warstwach. Tak, aby można było modyfikować projekt. Zbędne warstwy usunięte. Wszystkie elementy w pliku muszą być zapisane w jednolitej  przestrzeni CMYK US WEB COATED. Dołączyć należy pliki fontów, fotografii, obrazów, jeśli występują w projekcie konkursowym . Wspomniane elementy muszą mieć otwartą licencję lub autor musi być ich wyłącznym właścicielem.