KONKURS NA OKŁADKĘ PUDEŁKA DO GRY PLANSZOWEJ SACCO DI ROMA

Przedmiotem konkursu jest projekt okładki pudełka do gry planszowej Sacco di Roma. Pudełko będzie miało wymiary 310 x 310 x 72 mm. Oczekiwany jest projekt wyłącznie okładki/strony tytułowej - czyli o wymiarach 310 x 310 mm. W skład projektu wchodzić ma zarówno obraz jak i projekty napisów, wykonane w tym samym lub podobnym stylu, dobrze komponujące się z obrazem. Napisy:

1. imię i nazwisko autora gry (Adam Dobrowolski)- na górze strony tytułowej,

2. nazwa gry (Sacco di Roma) z symbolem trademark (TM),

3.  słowa "gra planszowa"

Przy czym na okładce widnieć mają tylko napisy nr 1 i nr 2, napis nr 3 "gra planszowa" powinien być zawarty w pakiecie przesłanych plików.

Pożądane cechy okładki i wskazówki:

- klient widząc okładkę gry powinien móc się domyślać, że:

  1. gra ta jest strategią wojenno-ekonomiczną,

  2. istnieje silny związek z papiestwem/ Państwem Kościelnym (co wyróżnia tą grę na tle innych- można grać Państwem Kościelnym, gracze głosują w trakcie rozgrywki w ramach konklawe i wybierają papieża, można stosować inkwizycję)

  3. można grać Imperium Osmańskim, Republiką Wenecji

  4. gra dzieje się w czasach renesansu/ w późnym średniowieczu

  5. projekt nie powinien wyglądać dziecinnie, gra jest adresowana do grupy wiekowej 16 - 30 lat, kupującymi będzie głównie płeć męska

  6. w internecie klienci spotkają się często z miniaturką okładki, w związku z tym projekt powinien zawierać min. 1 jakiś duży element, dobrze widoczny z daleka

  7. wielobarwność + rozdrobnienie kolorów nie są pożądane, coś takiego zleje się z dużej odległości w jedną masę, lepsza byłaby obecność miejsc z  większym skupieniem danego koloru

  8. w miarę jednolite tło przykuwające uwagę, które wyróżniałoby grę na półce sklepowej i/lub duży światłocień

  9. proszę samemu wpisać sobie w google grafika hasła typu "sklep z grami planszowymi" i zobaczyć co przykuwa uwagę na półce pełnej gier, a co się rozpływa na tle innych, jakie kolory są pospolite, a jakie rzadkie

  10. jest pomysł, aby na zagięciach pudełka umieścić później ornamenty w średniowiecznym stylu (z dominującym złotym, albo srebrnym kolorem) - więc warto dobrać kolorystykę okładki tak, żeby dobrze się komponowała ze złotym albo srebrnym [sama plansza będzie zawierać ornamenty, tak samo karty]

Organizatorem konkursu jest autor i wydawca gry - Adam Dobrowolski. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich. Nagrodą konkursową jest 2200 zł brutto w postaci honorarium autorskiego wynikającego z Umowy o przeniesieniu praw autorskich majątkowych do zwycięskiego dzieła na Organizatora, która to zostanie podpisana pomiędzy Laureatem, a Organizatorem. Imię i nazwisko Laureata będzie umieszczone w obrębie strony tytułowej na egzemplarzach gry (chyba, że autor grafiki sobie tego nie życzy). Konkurs rozpoczyna się 25.10.19 r., terminem końcowym  nadsyłania zgłoszeń jest 08.12.19 r. godz. 23:59. , co daje ok. 6,5 tyg. czasu dla konkursowiczów. Wybranie zwycięskiej pracy nastąpi między 09.12.19, a 11.12.19 r., ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 11.12.19r. godz. 23:59.

Oprócz honorarium autorskiego dla zwycięzcy, przewidziane są wyróżnienia dla wybranych prac w postaci ich publikacji na stronie internetowej saccodiroma.pl oraz Sacco di Roma na portalu Facebook.

Zgłoszenie do konkursu- należy wysłać komplet dokumentów zgłoszeniowych, który składa się z:

 

- Pliku poglądowego JPG/ JPEG, rozdzielczość 300 dpi; o proporcjach odpowiadających wymiarom okładki pudełka 310 x 310 mm, CMYK  do 10 MB - przedstawiającego stronę tytułową [w nazwie pliku proszę umieścić swoje imię i nazwisko]

 

- pliku poglądowego JPG/JPEG, rozdzielczość 300 dpi;, CMYK  do 10 MB - przedstawiającego napis "gra planszowa" z transparentnym tłem

[w nazwie pliku proszę umieścić swoje imię i nazwisko]

 

- podpisanej własnoręcznie Karty zgłoszeniowej (+ ewentualnych załączników, w przypadku wykorzystania czyjegoś wizerunku w projekcie okładki) w JPG/JPEG lub PDF

w formie skanu lub zdjęcia. [w nazwie pliku proszę zawrzeć swoje imię i nazwisko]

 

Po wynikach konkursu:

Laureat zobowiązany jest przesłać pliki PSD i inne potrzebne pliki (w tym projekt napisu "gra planszowa" z transparentnym tłem)  z projektem zwycięskiej okładki (Bitmapa) - z niespłaszczoną ilustracją na adres: saccodiroma@int.pl. niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu, po otrzymaniu pierwszej wpłaty.  Główne elementy, czyli np. tło, napisy, postacie/przedmioty powinny się znajdować na różnych warstwach. Tak, aby można było modyfikować projekt. Zbędne warstwy usunięte. Wszystkie elementy w pliku muszą być zapisane w jednolitej  przestrzeni CMYK US WEB COATED. Dołączyć należy pliki fontów, fotografii, obrazów, jeśli występują w projekcie konkursowym . Wspomniane elementy muszą mieć otwartą licencję lub autor musi być ich wyłącznym właścicielem.

© 2019 by Adam Dobrowolski.
Proudly created with Wix.com